Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY05.08.2015 :: WASKO S.A. nowym członkiem PISA.

WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (www.wasko.pl) jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 1988 roku dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i przemysłowego, a także dla administracji publicznej. Z...

czytaj...

03.08.2015 :: PISA organizacją wspierającą V EK MŚP.

Polska Izba Systemów Alarmowych uzyskała status organizacji wspierającej V Europejski Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kongres odbędzie się w dniach 12-14 października 2015 r., po raz pierwszy w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Obfitować będzie w sesje p...

czytaj...

20.07.2015 :: ServiceLine nowym członkiem PISA.

ServiceLine Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (www.serviceline.pl) jest ogólnopolskim dostawcą usług ochrony osób i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego, nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ochrony przeciwpożarowej.
Spółka prowadzi działalność od 2008 r., a od ponad 3 lat obsł...

czytaj...