Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY10.10.2014 :: MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH.

Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Polskiej Izby Systemów Alarmowych, nadał Medale KOMISJI EDUKCJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, pracownikom dydaktycznym PISA: mgr. inż. Jerzemu CISZEWSKIEMU, mgr. inż. Dariuszowi OKRASIE, dr. Jerzemu PAWLIKOWI, mgr. inż. Januszowi SAWICKIEMU, mgr. inż. Wiesławowi SERUGA, dr. Mirosławowi ZIELENKIEWICZOWI.

Kadra dydaktyczna Polskiej Izby Systemów Alarmowych, to obecni...

czytaj...

08.08.2014 :: PGE SYSTEMY S.A. nowym członkiem PISA.

PGE SYSTEMY S.A. (www.gkpge.pl/pge-systemy) jest Spółką zajmującą się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy Kapitałowej PGE - największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.

PGE SYSTEMY S.A. bierze udział w opracowywaniu założeń strategicznych w zakres...

czytaj...

06.08.2014 :: SPOSÓB NA OKABLOWANIE STRUKTURALNE – Warsztaty C&C Partners pod patronatem merytorycznym PISA.

C&C PARTNERS Sp. o.o. www.ccpartners.pl organizuje w dniu 17 września 2014 r. w Hotelu Novotel Warszawa Airport, pod patronatem merytorycznym PISA, niecodzienne warsztaty pod hasłem „Sposób na okablowanie strukturalne”.