Aktualności
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl
REGON: 010712721
NIP: 527-22-45-422
KRS: 0000169892

Rachunek bankowy:
PKO BP VI O/Warszawa,
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520
KOOPERANT ZAGRANICZNY07.04.2015 :: DGT nowym członkiem PISA.

DGT z siedzibą w Straszynie (www.dgt.pl) jest polską firmą działającą w branży najnowocześniejszych technologii związanych z telekomunikacją i informatyką. Posiada przedstawicielstwo handlowe w Katowicach oraz serwisy autoryzowane zlokalizowane w każdym województwie. Współpracuje z uczelniami z te...

czytaj...

24.02.2015 :: WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH nowym członkiem PISA.

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa) powstało w 2011 r. z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie (www.wbpb.com.pl). Jest nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej poprzez Departament Polityki Zbrojeniowej Minister...

czytaj...

18.02.2015 :: Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX nowym członkiem PISA.

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NODEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (www.ibpnodex.pl) powstał we wrześniu 2014 r.
Założycielami i właścicielami IBP NODEX są najwyższej klasy profesjonaliści, związani od lat z obszarem badań, rozwoju i edukacji w branży bezpieczeństwa (po...

czytaj...